Verhuur voorwaarden

Algemene voorwaarden en richtlijnen.

Gesproken wordt hieronder over huurder en verhuurder:

Verhuurder = L. Douwens

Huurder = Opdrachtgever/Contractant/Gebruiker

 

Het volgende dient u te weten:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor eventueel een (gemeentelijke) vergunning, voor de meeste feestjes/evenementen is dit niet van toepassing en dus niet nodig.

Indien drempels hoger zijn dan 9 cm. Dient u dit bij aanvraag te vermelden.

De attractie dient op een vaste en stevige ondergrond te worden geplaatst. Indien het op NIET verharde ondergrond plaats vind, moeten er rijplaten tot op plaats van bestemming door u gelegd zijn.

Standaard is er bij de attractie 40 meter stroomkabel aanwezig, indien dit niet toereikend is graag bij aanvraag van de offerte/overeenkomst dit vermelden.

Meerprijs stroomaggregaat (indien er geen stroom aanwezig is) € 310,-

Minimale doorgang van de transportmiddelen en de gevraagde stroom aansluiting staat beschreven in de vrijblijvende offerte/overeenkomst.

Veiligheid:

Er kan een beroep op U worden gedaan i.v.m. veiligheid, toezicht of andere omstandigheden. De huurder vrijwaart de verhuurder ten aller tijde betreffende aansprakelijkheid. (indien wij als verhuurder U hebben gevraagd om toezicht of om in te grijpen, wordt hier niet op ingegaan door huurder, vrijwaart U de verhuurder voor alle aansprakelijkheden)

Transport:

Vergoeding voor transport staat vermeld in de vrijblijvende offerte/overeenkomst, vergoeding wordt gerekend vanaf Groningen vice versa naar de plaats van Uw evenement.

Er dient in nabijheid van het evenement parkeergelegenheid te zijn voor onze transportmiddelen, indien wij voor het parkeren een vergoeding zullen moeten betalen zal dit nadien in rekening worden gebracht.

Voor het eventueel manoeuvreren van de attractie dient U als opdrachtgever hiermee rekening te houden, dit betekend dat er extra meters / lengte voor het op de plaats zetten van de attractie beschikbaar dient te zijn.

Contract geldigheid:

Het contract is pas geldig indien de huurder voor de gestelde aanbieding datum de offerte/overeenkomst getekend per: Brief, E-mail geretourneerd heeft en de verhuurder deze heeft terug ontvangen de eventuele betalingen heeft overgemaakt op vermelde rekeningnummer (zie offerte/overeenkomst, betalingscondities) pas daarna wordt de attractie gereserveerd voor Uw opdracht.

Annulering:

Bij annulering van contractant dient deze 50% van het verschuldigd (zie offerte/overeenkomst) bedrag te betalen, is de annulering echter binnen 48 uur voor aanvang van exploitatie dan is het volledige bedrag verschuldigd. Deze verschuldigde betalingen dienen tevens binnen de gestelde termijn te zijn voldaan.

Betaling:

Betalingsconditie staat vermeld in de vrijblijvende offerte/overeenkomst. Alle betalingen dienen te worden voldaan zoals in de offerte/overeenkomst staan vermeld, eventuele achterstand/uitblijven van de betaling zal gebruik worden gemaakt van een incasso-bureau, deze eventuele extra gemaakte kosten worden doorberekend op de opdrachtgever. Bij overmacht/storing van de attractie zal naar evenredigheid verstreken tijd de vergoeding verrekend/geretourneerd worden, huurder kan nimmer aanspraak maken op meer teruggave dan dat er betaald dient te worden. Alle genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW en de benodigde transportkosten.

 

Voor meer informatie belt U : 0642 763322