Douwens Draaimolen Verhuur

Het Ultieme kinderplezier! 

Voorwaarden en richtlijnen

Gesproken wordt hieronder over huurder en verhuurder:

Verhuurder is: L. Douwens

Huurder is: Contractant / gebruiker

De huurder dient zelf zorg te dragen voor eventueel vergunning, voor de meeste feesten/ evenementen is dit niet nodig.

Indien er drempels hoger dan 9 cm zijn dient dat vermeld te worden.

De attractie dient op een harde, stevige ondergrond te worden geplaatst. Indien het geen verharde ondergrond is moeten er rij platen tot op plaats van bestemming door U gelegd zijn.

Bij de attractie is standaard 40 meter stroomkabel aanwezig, indien dit niet toereikend is graag bij aanvraag van de offerte dit vermelden. Het stroom verbruik is: met alle verlichting 3 x 16 ampère, en alleen draaien (zonder verlichting) mogelijk op een vrije groep 1 x 16 ampère.

Indien er geen stroom aanwezig is hebben wij een stroomaggregaat voor een meerprijs van € 310,-

De minimale doorgang van de transportmiddelen is: 3.15 hoog en 2.50 breed

Er kan een beroep op u worden gedaan i.v.m. veiligheid, toezicht of andere omstandigheden. De huurder vrijwaart de verhuurder ten alle tijden betreffende aansprakelijkheid. ( indien wij als verhuurder u hebben gevraagd om toezicht of om in te grijpen, en wordt hier niet op ingegaan door huurder, vrijwaart u de verhuurder voor alle aansprakelijkheden.

Transport kosten zijn: € 1,30 per kilometer excl. btw. Vergoeding voor transport wordt gerekend vanaf Groningen naar de plaats van uw evenement en terug.

Het contract is pas geldig indien de huurder voor de gestelde datum de offerte getekend geretourneerd heeft en de verhuurder deze heeft ontvangen. De eventuele betalingen zijn overgemaakt op het vermelde rekeningnummer, pas daarna wordt de attractie gereserveerd voor uw opdracht.

Bij annulering van contractant dient deze 50% van het verschuldigd bedrag te betalen, is de annulering echter binnen 48 uur voor aanvang van exploitatie dan is het volledige bedrag verschuldigd. Deze verschuldigde betalingen dienen tevens binnen de gestelde termijn te zijn voldaan.

Betalingsconditie staat vermeld in de vrijblijvende offerte. Alle betalingen dienen te worden voldaan zoals in de offerte staat vermeld, eventuele achterstand/uitblijven van betaling zal gebruik worden gemaakt van een incassobureau, deze eventuele extra gemaakte kosten worden door berekend op de opdrachtgever. Bij overmacht/storing van de attractie zal naar evenredigheid verstreken tijd de vergoeding verrekend/geretourneerd worden, huurder kan nimmer aanspraak maken op meer teruggave dan dat er betaald dient te worden. Alle genoemde vergoedingen zijn exclusief btw en de benodigde transportkosten.